9 z 10 firem využívajících 3D tisku jej považuje za konkurenční výhodu v rámci firemní strategie (trendy)

Sdílejte článek přátelům →

Společnost Sculpteo už potřetí uspořádala průzkum mezi společnostmi, které využívají některou z metod aditivní výroby. Necelá tisícovka respondentů z 62 zemí světa (z toho 60 % z Evropy a 30 % z Ameriky) už poskytuje zajímavý vzorek ukazující trendy v oblasti 3D tisku napříč odvětvími. Trh dospívá, zvyšují se nejen investice do aditivní výroby, ale i jejich návratnost. V celkovém objemu stále vítězí využití 3D tisku v oblasti vývoje výrobků, nejpoužívanějším materiálem zůstávají termoplasty.

Ve společnostech, kde už je 3D tisk nedílnou součástí vývoje a výroby, se ukazuje být velmi životaschopnou technologií podporující podnikání. Necelá polovina (47 %) respondentů dokonce vidí vyšší návratnost investic než před rokem a výdaje směřující do aditivní výroby mají letos narůst o více než polovinu (55 %). Největším motivátorem pro využití a rozšiřování 3D tisku v následujících pěti letech je nadále klesající cena a tím i rostoucí dostupnost technologie.

Polovina respondentů (49 %) napříč odvětvími potvrzuje, že jejich firma letos navýšila investice do 3D tisku (zdroj: Sculpteo)

Uplatnění nachází 3D tisk nejvíce v oblasti prototypování (34 %), při ověřování konceptů (23 %) a výrobě produkčních dílů (22 %). Až s odstupem je využíván při přípravě marketingových předmětů (10 %), v umění (8 %), ve školství (7 %) a v rámci koníčků (5 %). Nejvíce si respondenti od 3D tisku slibují zrychlení vývoje výrobků (28 %), nabídku na míru připravených výrobků (16 %) či zvýšení pružnosti výroby (13 %).

Nejpoužívanějším metodám vévodí 3D tisk ze strun termoplastů (FDM/FFF; 36 %), selektivní laserové sintrování (SLS; 33 %) a stereolitografie (SLA; 25 %). Ač nejvíce respondentů využívá termoplastů (88 %) či pryskyřic (35 %), zajímavý je pohled na oblíbenost kovových prášků, které zpracovává více než čtvrtina odpovídajících (28 %). Nejčastěji se totiž laserem spéká hliník (62 %), následuje nerezová ocel (22 %) a až s velkým odstupem obtížněji zpracovatelný Titan (8 %). Ostatní kovy už v odpovědích nepřekročily hranici 5 %.

Tip: Zajímají-li vás další detaily a analýza využití 3D tisku v jednotlivých odvětvích, podrobné výsledky průzkumu najdete v bezplatně dostupné studii společnosti Sculpteo.

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA