O webu 3D-tisk.cz

Web 3D-tisk.cz vznikl jako vůbec první český zdroj ucelených informací o technologiích 3D tisku a aditivní výroby, jejichž význam v průmyslu roste v posledních letech strmým tempem, stejně jako povědomí o nich a popularita tohoto pokrokového způsobu výroby mezi odbornou i laickou veřejností.

Autorem webu je Ing. Jan Homola, nezávislý konzultant v oblasti technologií a služeb aditivní výroby, resp. 3D tisku, a zároveň vydavatel největšího českého strojírenského webu Strojirenstvi.cz.

Vyvrcholením poradenských a osvětových aktivit v této oblasti je výroční konference Fórum aditivní výroby s podtitulem „3D tisk — trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, kterou Jan Homola pořádá tradičně jako významnou součást Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně za účasti nejvýznamnějších světových i českých dodavatelů 3D technologií.

Věříme, že i pro vás bude 3D-tisk.cz vyhledávaným a často navštěvovaným místem na internetu, kde najdete zajímavé informace a kontakty pro rozšíření vašich osobních i profesních obzorů.

Šéfredaktor

Ing. Jan Homola
Tel. +420 724 659 048
jan.homola@novamedia.cz

Redakce

Josef Pávek
Tel. +420 723 567 700
josef.pavek@novamedia.cz

Adresa redakce

Vydavatelství Nová média, s. r. o.
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
www.novamedia.cz

REKLAMA