FDM (Fused Deposition Modeling) je nejrozšířenější technologie 3D tisku, kterou v 80. letech 20. století vynalezl a patentoval Scott Crump, zakladatel společnosti Stratasys, jež má na pojem Fused Deposition Modeling stále platnou ochrannou známku. Princip FDM spočívá v tavení plastového vlákna uvnitř extruderu, který taveninu vytlačuje na podložku a svým pohybem ve dvou osách postupně nanáší tenkou vrstvu materiálu v rovině horizontálního průřezu budoucího výrobku. Nejčastěji používanými materiály pro FDM jsou termoplasty nebo polykarbonáty, případně kompozitní materiály s různými přísadami.

Komentáře