EBM

« přejít do encyklopedie

EBM (Electron Beam Melting) je aditivní výroba kovových dílů, vytvářených navařováním materiálu roztaveného vlivem působení elektronového paprsku ve vakuu. Výchozí materiál může být v podobě prášku nebo drátu. Podobně jako u SLM je i v tomto případě materiál zcela roztaven, takže vytváří homogenní strukturu.