SLM

« přejít do encyklopedie

Technologie aditivní výroby metodou selektivního tavení kovového prášku působením laserového paprsku (Selective Laser Melting). Na rozdíl od obdobné technologie SLS v tomto případě dochází k úplnému roztavení materiálu. Označení SLM se používá tehdy, je-li výchozím materiálem prostý kov, zatímco pro 3D tisk kovových slitin je užívána zkratka DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Těmito postupy lze vytvářet výrobky z nejrůznějších materiálů, od nástrojové či nerezové oceli přes měď nebo hliník až po titan, kobalt-chrom nebo zlato.