Extruder

« přejít do encyklopedie

Důležitá součást 3D tiskáren typů FDM/FFF, má na starosti dávkování materiálu v procesu aditivní výroby. V extruderu se taví průběžně vtahovaný zdrojový materiál (nejčastěji v podobě plastového filamentu) a je
vytlačován na stavební podložku, kde vzniká výsledný výrobek.