Aditivní výroba je souhrnné označení všech rozličných způsobů 3D tisku. Americká norma ASTM F42 je rozlišuje do 7 skupin na fotopolymerizaci, vstřikování materiálu, vstřikování pojiva, vytlačování materiálu, tavení prášku, laminování a řízené navařování.

Komentáře