Tip pro 3D tisk: Jak rozdělit model na více částí v bezplatné verzi aplikace Netfabb (pokračování návodu)

Sdílejte článek přátelům →

Kapitoly:

1. Stahujeme a instalujeme bezplatnou verzi aplikace Autodesk Netfabb 2017

2. Rozdělujeme model ve formátu STL pro 3D tisk


 

Rozdělujeme model na více částí pomocí roviny

Konečně se dostáváme k úkolu, který jsme si předsevzali. Potřebovat budeme STL model, který chceme rozdělit. Třeba některý z modelů k nekomerčnímu využití z portálu Thingiverse apod. Pro náš návod jsme si zvolili model ženské hlavy, který budeme chtít virtuálně odříznout od podstavce.

Do Netfabbu nahrajte model, který chcete rozdělit, přes menu File → Add part (ukázkový 3D model: Female Head sculpt • autor: Matthew Tan • licence: CC BY-NC 3.0). Přepněte se na čelní pohled pomocí ikonky v vlevo nahoře (viz šipka)

Tip: S modelem můžete snadno pohybovat tak, že jej označíte kliknutím levým tlačítkem myši. Poté jej můžete posouvat kurzorovými šipkami na klávesnici nebo třeba rotovat se stisknutým pravým tlačítkem myši. Kolečkem myši zvětšujete či zmenšujete přiblížení.

Nyní se pustíme do odřezání podstavce. K tomu budeme potřebovat umístit vodorovnou rovinu řezu v místě, kde kruhový podstavec 3D modelu přechází v krk modelky. Označte model hlavy levým tlačítkem myši (zoranžoví) a v levém panelu v záložce Clip Planes Frame klikněte doprostřed políčka vpravo vedle označení osy Z: (viz šipka). V poli se objeví značka pro řez a pomocí posuvníku můžete určit, kudy bude rovinný řez veden. Polohu názorně ukazuje zelená linie zobrazená na 3D modelu. Posuňte ji těsně nad podstavec, viz obrázek

Tip: Pokuste se trefit přesně doprostřed políčka vedle Z:, jinak si místo označení roviny řezu jen zneviditelníte model nad/pod rovinou řezu.

Polohu řezu si můžete zkontrolovat z různých pohledů na model, třeba z bočního. Až budete spokojeni, klikněte myší na kartě Cuts (řezy) vedle vybrané položky Cut all Parts (řezat všechny díly) na ikonku pro rovinný řez. Na obrázku je zvýrazněna šipkou. Otevře se vám nabídka Plane Cut (rovinný řez)
Zde v oddílu Cutting Options můžete upřesnit parametry řezu. Pro nás bude zásadní uzavřít povrch odřezané části, jinak by model v STL nebyl správně připraven pro 3D tisk. Zkontrolujte tedy zatržení volby Close Cutting Area a potvrďte řez tlačítkem Cut vlevo dole
Aplikace bude chvilku počítat řez a uzavření nově vzniklých dvou částí. Po skončení zvolte kliknutím na model horní oddělenou část (hlavu) a přes menu File → Export Part → as STL si ji uložte jako samostatný model k dalšímu použití

Tip: Podobně můžete rozřezat model i v dalších rovinách – na více lépe tisknutelných částí, pro oddělení nežádoucí části apod. Oddělené části, které už nebudete chtít použít pro další práci, můžete v Netfabbu snadno smazat označením myší a stisknutím tlačítka Del na klávesnici (program se zeptá, zda chcete danou část opravdu smazat).

Uložený model si načtěte do vaší oblíbené aplikace pro přípravu 3D tisku (Slic3r, Cura, Simplify3D a další) a zkontrolujte si, že jde opravdu pouze o odřezanou část. Další možnosti práce s modely si ukážeme zase příště.

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA