Teplota tvarové stálosti, označovaná zkratkou HDT (Heat Deflection Temperature), je jednou z veličin udávajících teplotní odolnost plastů podle normy ISO 75, resp. ASTM D648. Používá se zejména u termoplastických materiálů, pryží a laminátů pro rozlišení jejich průhybu při teplotním zatížení.

Komentáře