Zkratka Selective Laser Sintering (selektivní spékání laserem).

Komentáře