Klub předškolního vzdělávání ČMA učí děti, jak si vyrábět hračky s využitím 3D tisku

Sdílejte článek přátelům →

Nedostatek lidí s technickým vzděláním na trhu práce je v současnosti palčivým problémem, který dopadá na omezování výroby v mnoha průmyslových podnicích a brzdí také řadu inovačních projektů. Klub předškolního vzdělávání České manažerské asociace v čele s Milošem Filipem ze společnosti Prefa Kompozity se proto rozhodl podporovat rozvoj dětí v oblasti technického vzdělávání s využitím nejnovějších technologií včetně 3D tisku.

V rámci aktivit se Klub předškolního vzdělávání zasazuje o rozšiřování tzv. Technických školek a vytváření technicky zaměřených úloh, na kterých se podílí nejen pedagogové, ale i samotné děti z mateřských škol a základních škol. Jednou z takových úloh je využití 3D tisku k výrobě hraček. Děti ze základních škol vytisknou na 3D tiskárně jednoduché díly, které pak využívají předškoláci k sestavování různých modelů – od známých hraček po unikátní konstrukce. Vyšší ročníky tak vyrábějí díly – třeba ozubená kola nebo šrouby – pro mladší žáky, kteří je využívají pro sestavení vláčků, pendlovek či strojů. Propagátorem a realizátorem těchto sdílených úloh je inženýr Michele ze společnosti TOS Kuřim.

Ukázka tisku hraček a součástek pro nejmenší (foto: Česká manažerská asociace)
Ukázka tisku hraček a součástek pro nejmenší (foto: Česká manažerská asociace)

V oblasti 3D modelování a 3D tisku děti využívají svou fantazii, představivost a rozvíjejí své tvůrčí postupy. Přirozeně si také rozšiřují i zájem o další obory a specializace. Orientace na moderní technologie je v praxi ověřena již na středním stupni škol, podle zkušeností Klubu předškolního vzdělávání lehce ji ale zvládají také žáci podstatně mladší. Tisk objektů a tvorba jednoduchých konstrukcí promyšleně propojují základní manuální dovednosti s informačními technologiemi a posilují prostorovou představivost dětí.

Klub předškolního vzdělávání ČMA vznikl v roce 2014. Podle jeho předsedy Miloše Filipa usiluje především o zařazení témat motivujících k rozvoji osobnosti, k řemeslům, k zájmu o technické a přírodní vědy. Opírá se o přirozené potřeby žáků a jejich zvídavost, snaží se podporovat aktivní poznávání světa, soutěživost a především používání všeho nového, využívání moderních médií, technologií a her.

Klub předškolního vzdělávání ČMA pod vedením Miloše Filipa podporuje technické vzdělávání dětí od roku 2014 (foto: Česká manažerská asociace)
Klub předškolního vzdělávání ČMA pod vedením Miloše Filipa podporuje technické vzdělávání dětí od roku 2014 (foto: Česká manažerská asociace)

Pro Technické školky již bylo vytvořeno několik základních úloh se zaměřením na technické obory stavebnictví a strojírenství, do některých úloh byly zahrnuty i prvky matematiky a logiky, vznikly také technicko-hudební úlohy. Pod patronátem České manažerské asociace se některé úlohy aplikují v desítkách mateřských škol jižní Moravy a nově byla technická témata začleněna do výuky všech mateřských škol v Kuřimi. Na základních školách klub iniciuje a všestranně podporuje vybavení příslušných pracovišť 3D tiskárnami, počítači, softwarem, zaškolení učitelů a zpracování pilotních úloh.

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA