Dassault Systèmes a Safran Group vylepšují aditivní výrobu leteckých motorů

Sdílejte článek přátelům →

Tradiční výrobní metody u vysoce namáhaných leteckých dílů narážejí na své limity. Chtějí-li konstruktéři dosáhnout rychlejší výroby s příznivějšími dopady na životní prostředí a získat součásti s vyšší pevností i nižší hmotností, stále více využívají nových možností 3D tisku.

Partnerství Dassault Systèmes se Safran Group, což je přední mezinárodní hráč v oblastech špičkových technologií pro letectví, kosmonautiku, obranu a bezpečnost, má přinést lepší virtuální posuzování aditivní výroby díky platformě 3D Experience. Celý postup – od volby optimálních materiálů po jednotlivé kroky výroby – je propojen v jednotném softwarovém prostředí, spravuje a uchovává všechny důležité parametry. Zahrnuje například výzkum a vývoj materiálů, specifikace funkcí návrhu, generativní konstruování, optimalizaci postupů 3D tisku, výrobu s využitím robotických pracovišť nebo certifikaci.

Spalovací komora vyrobená pomocí 3D tisku (zdroj: Microturbo/Safran)
Spalovací komora vyrobená pomocí 3D tisku (zdroj: Microturbo/Safran)

Safran Group se sídlem v Paříži a takřka 70 tisíci zaměstnanci po celém světě si od spolupráce slibuje zejména zrychlení výzkumu a vývoje leteckých motorů a snadnější uvádění inovací do praxe. Mnohé ze společností této mezinárodní skupiny využívají nejmodernějších postupů 3D tisku, včetně selektivního spékání laserem (SLS), například ke snazšímu vyhodnocování postupných vylepšení návrhu na fyzických prototypech.

Zdroje: Dassault Systèmes, Safran Group

 

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA