Valná většina škol dosud omezuje přístup studentů k 3D tiskárnám • Současně ale uvažuje o rozšíření počtu tiskáren

Sdílejte článek přátelům →

Výmluvné výsledky přinesl mezinárodní průzkum, který pro společnost Y Soft v listopadu realizovala agentura Dimensional Research. V minulých dnech publikovaná studie se zaměřila na využívání 3D tiskáren v oblasti vzdělávání. V anketě odpovídali zástupci různých typů škol, které vlastní alespoň jednu 3D tiskárnu, na otázky týkající se využití této technologie ve výuce. Jedním z hlavních zjištění je, že drtivá většina škol (87 %) je nucena studentům nějakým způsobem omezovat přístup k 3D tiskárnám. Tento ukazatel se neliší od zkušeností redakce z českého prostředí.

Mezi důvody pro zapojení 3D tisku do výuky respondenti výzkumu nejčastěji uváděli posílení motivace, důraz na kreativitu a možnost využívat 3D tisk v předmětech spadajících do vzdělávacího konceptu STEM (přírodní vědy, technologie, technika, umělecká výchova a matematika). Zároveň ale výsledky průzkumu poukázaly na oblasti, v nichž současné 3D tiskárny neodpovídají specifickým potřebám škol (což vede k omezování přístupu k této technologii nebo jejímu nedostatečnému využívání):

  • Chybí možnost lépe řídit a kontrolovat přístup k 3D tiskárně. Školy kvůli tomu umísťují 3D tiskárny do prostor mimo běžný dosah studentů, zpřístupňují je jen v určité hodiny, případně s nimi nelze pracovat bez přímé asistence učitele.
  • Vzdělávací instituce nemají možnost řídit náklady spojené se spotřebou materiálu a časovým vytížením 3D tiskáren a alokovat je například na danou třídu, oddělení či je účetně strukturovat podle jiných hledisek. Zároveň školy, které využívají nějaký systém účtování klasického papírového tisku, nemají k dispozici žádný podobný pro 3D tisk.
  • Nedostatečně jsou definované směrnice pro integraci 3D tisku do obsahu výuky v rámci jednotlivých předmětů.
Výsledky průzkumu mj. ukazují, že 60 % oslovených škol už 3D tisku využívá, ale 87 % z nich omezuje nějakým způsobem přístup studentů k nim (zdroj: Y Soft)
Výsledky průzkumu mj. ukazují, že 60 % oslovených škol už 3D tisku využívá, ale 87 % z nich omezuje nějakým způsobem přístup studentů k nim (zdroj: Y Soft)

Podle Václava Muchny, spoluzakladatele společnosti Y Soft, učitelé ve výuce využívají 3D tisku především pro jeho pozitivní dopad na motivaci studentů a zvýšení zajmu o probíranou látku. Podle něj nemají vyučující ani studenti možnost využít potenciál této technologie naplno bez uceleného řešení, které by dokázalo odpovědět na požadavky spojené s řízením přístupu a nákladů a s integrací do výukových programů. I to bylo nakonec motivací Y Softu realizovat roční pilotní projekt s pražskou Střední průmyslovou školou na Proseku se stolními 3D tiskárnami be3D eDee doplněnými o funkce řízení tisku, nákladů a kontroly přístupu.

Průzkum, jehož plné znění si můžete stáhnout a projít, přinesl ještě další zajímavé poznatky:

  • Navzdory tomu, že školy nemají k dispozici kompletní řešení, a tedy možnost garantovat návratnost investice (90 %), 77 % respondentů potvrdilo záměr navýšit, či dokonce zásadně navýšit stávající počet 3D tiskáren.
  • 3D tisk má sice uplatnění především v předmětech STEM (přírodní vědy, technologie, technika a matematika), ale 45 % respondentů uvedlo, že umožňují studentům využít 3D tisk i v jiných oborech.
  • Adaptace 3D tisku se týká především vysokoškolských institucí (55 %), nicméně 23 % základních škol 3D tisk ve výuce již také využívá.
Prosecká učebna 3D tisku disponuje tiskovou farmou složenou ze stolních zařízení be3D eDee (foto: Y Soft)
Prosecká učebna 3D tisku disponuje tiskovou farmou složenou ze stolních zařízení be3D eDee (foto: Y Soft)

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA