Slicer

« přejít do encyklopedie

Software, ve kterém se připravují CAD data pro 3D tisk, má za úkol rozdělit počítačový 3D model výrobku na tenké horizontální „plátky“ (slice). V téže aplikaci se obvykle navrhují dočasné podpěry, nastavuje prostorová orientace výrobku v tiskové komoře a definují další parametry tiskové úlohy.