CAD

« přejít do encyklopedie

Zkratka pro počítačovou podporu navrhování (Computer Aided Design), používaná zejména pro označení softwarů používaných k navrhování výrobků. Počítačový model výrobku vytvořený v CAD softwaru je základním zdrojem dat pro 3D tisk.