Označení výrobního procesu, ve kterém je výrobek vytvářen na základě počítačových CAD dat. Může zahrnovat 3D tisk stejně jako CNC obrábění nebo další technologie.

Digitalizace výroby je jedním z pilířů iniciativy Průmysl 4.0, která je považována za čtvrtou průmyslovou revoluci.

Komentáře