Brim

« přejít do encyklopedie

Brim při 3D tisku je něco jako skirtraft dohromady. Jedná se o jednu vrstvu materiálu, která je v ploše o něco širší než podstava tištěného modelu, ke kterému ze stran přiléhá. Oproti raftu (který je z více vrstev na sobě) šetří brim materiál, přičemž stejně jako raft pomáhá s přilnutím tištěného modelu k podložce.