Převisy

« přejít do encyklopedie

U většiny technologií 3D tisku platí pravidlo, že převislá místa lze tisknout bez použití podpěr, pokud jejich úhel nepřesahuje 45° od svislice.