Dokončovací operace

Dokončovací operace (anglicky finishing) označují procesy, které podstupuje již hotový 3D model vytvořený na 3D tiskárně. Obvykle jde o odstranění dočasných podpor, aplikaci povrchových vrstev, např. barveným, nebo lakováním, broušení za účelem zjemnění povrchu vykazujícího strukturu vrstvení,…

Rozlišení modelu

Rozlišením modelu je myšlena jeho přesnost, zejména ve vertikálním směru, která je dána nejnižší možnou výškou vrstvy dle použité 3D tiskárny a materiálu. Rozlišení se udává v bodech na palec (DPI), nebo v mikrometrech.

Stavěcí komora

Prostor 3D tiskárny, který vymezuje maximální možné rozměry modelu vyrobitelného na jeden zátah. Většina technologií 3D tisku umožňuje vytvářet větší modely spojováním menších částí, vytvářených postupně dle možností dostupné stavěcí komory.

VRML

Zkratka Virtual Reality Modeling Language.

Virtual Reality Modeling Language

Tzv. VRML je standardní souborový formát třírozměrné vektorové grafiky, využívaný pro webovou grafiku, ale také pro 3D tisk barevných modelů.

SLA

Zkratka stereolitografie.

Stereolitografie

Stereolitografie (zkratka SLA) je označení procesu aditivní výroby nebo 3D tisku. Model při tomto postupu vzniká působením ultrafialového laserového paprsku na tekutou fotopolymerickou pryskyřici, která je působením laseru ztvrzována ve vrstvách, jejichž tvar vždy odpovídá dané vrstvě…

STL

Souborový formát STL, jako zkratka vycházející z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems. Soubor popisuje třírozměrnou povrchovou geometrii modelu a je nejčastěji používán pro export dat do 3D tiskáren z CAD…

CAD

Zkratka Computer Aided Design.

Computer Aided Design

Computer Aided Design, anebo CAD, označuje software pro podporu navrhování, tedy aplikace, v nichž jsou navrhovány výrobky, a to buď ve 2D, nebo nyní již častěji ve 3D virtuálním prostředí. 3D CAD aplikace jsou základním zdrojem dat pro