Stavěcí komora

Prostor 3D tiskárny, který vymezuje maximální možné rozměry modelu vyrobitelného na jeden zátah. Většina technologií 3D tisku umožňuje vytvářet větší modely…

VRML

Zkratka Virtual Reality Modeling Language.

Virtual Reality Modeling Language

Tzv. VRML je standardní souborový formát třírozměrné vektorové grafiky, využívaný pro webovou grafiku, ale také pro 3D tisk barevných modelů.

SLA

Zkratka stereolitografie.

Stereolitografie

Stereolitografie (zkratka SLA) je označení procesu aditivní výroby nebo 3D tisku. Model při tomto postupu vzniká působením ultrafialového laserového paprsku na…

STL

Souborový formát STL, jako zkratka vycházející z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems. Soubor popisuje třírozměrnou povrchovou…

CAD

Zkratka Computer Aided Design.

Computer Aided Design

Computer Aided Design, anebo CAD, označuje software pro podporu navrhování, tedy aplikace, v nichž jsou navrhovány výrobky, a to buď ve 2D, nebo…

Aditivní výroba

Aditivní výroba označuje proces, při němž vzniká výrobek postupným nanášením tenkých vrstev na sebe. Ačkoliv je aditivní výroba v podstatě totéž, co

Innomia

Společnost Innomia nabízí komplexní podporu při výrobě kovových, plastových prototypů popřípadě výrobu kusových či malosériových dílů, pro jejichž výrobu jsou využívány nejmodernější technologie…