Dočasné podpory

Některé metody 3D tisku, jako např. FDM nebo SLA, při stavbě modelů vyžadují budování dočasných podpor pro zajištění stability a tvaru budovaného modelu ve stavební komoře.

Finishing

Viz dokončovací operace.

Dokončovací operace

Dokončovací operace (anglicky finishing) označují procesy, které podstupuje již hotový 3D model vytvořený na 3D tiskárně. Obvykle jde…

Rozlišení modelu

Rozlišením modelu je myšlena jeho přesnost, zejména ve vertikálním směru, která je dána nejnižší možnou výškou vrstvy dle použité…

Stavěcí komora

Prostor 3D tiskárny, který vymezuje maximální možné rozměry modelu vyrobitelného na jeden zátah. Většina technologií 3D tisku…

VRML

Zkratka Virtual Reality Modeling Language.

Virtual Reality Modeling Language

Tzv. VRML je standardní souborový formát třírozměrné vektorové grafiky, využívaný pro webovou grafiku, ale také pro 3D tisk…

SLA

Zkratka stereolitografie.

Stereolitografie

Stereolitografie (zkratka SLA) je označení procesu aditivní výroby nebo 3D tisku. Model při tomto postupu vzniká působením…

STL

Souborový formát STL, jako zkratka vycházející z technologie 3D tisku zvané stereolitografie, byl vyvinut firmou 3D Systems….

CAD

Zkratka Computer Aided Design.